Kim Korkar Denetimden?

»İç denetim nedir, amaçları nelerdir?

»Dünyada ve ülkemizde ne zaman uygulanmaya başlamıştır?

»Üniversitenin mâli olmayan faaliyetleri de iç denetimin alanına girer mi?

»İç denetimde kaç çeşit denetim türü vardır?

»Bir denetimin aşamaları nelerdir?

»Bulgu nedir?

»Denetim sonunda hazırlanarak Rektöre sunulan denetim raporlarında denetlenen birimin bilgisi dışında herhangi bir bulguya yer verilebilir mi?

»İç denetimin fonksiyonel bağımsızlığı ne demektir?

»İç Denetim Birimi danışmanlık hizmetlerini nasıl gerçekleştirir?

»İç Denetim Biriminin faaliyetlerinden en çok memnun olan kesim, neden denetlenen birimlerin faaliyetlerini yürüten memurlardır?

»İç Denetim Birimi disiplin soruşturması yürütebilir mi?

»İç Denetçiler ile Müfettişler arasındaki farklar nelerdir?

»Genel İdari Hizmetler sınıfında yer alan İç Denetçiler Rektöre mi yoksa Genel Sekretere mi bağlı olarak görev yaparlar?

»İç Denetçiler kadroları Maliye Bakanlığında mı yoksa Üniversitede mi olarak görev yaparlar?

»İç Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları nelerdir?

»Bir İç Denetçi tüm denetim türlerinde görev alabilir mi?

»İç Denetçi olabilmek için neler gerekir?

»İç Denetçiler yönetimin faaliyetlerine katılabilir mi?

»İç Denetçiler neden karar alıcı komisyonlarda üye olarak görev yapamazlar?

gibi sorulara cevap verebilmek için İç Denetçimiz Namık Kemal ÖZEROĞLU tarafından, üniversitemizdeki tüm akademik ve idari amirlerin dört grup halinde davet edildiği, 17-18 Ocak 2018 tarihlerinin 10:00-11:00 ve 14:00-15:00 saatleri arasında birer saatlik “İç Denetim” konulu eğitim gerçekleştirilmiştir.

Sunumların sonunda:

Üniversite personeli üzerinde;

İç Denetçilerin kurumların “Koruyucu Hekimleri” olduğu bilinci oluşturularak; denetimin korkulacak bir faaliyet olmadığı, İç Denetim Biriminin varlık sebebinin, üniversite birimlerinin gerçekleştirdiği faaliyetlerin daha sağlıklı yürütülmesi olduğu farkındalığı oluşturulmuştur.

  • Yayımlama Tarihi: 19 Ocak,2018
Görüntülenme Sayısı: 905