“Taşınır Mal Yönergesi” Hazırlık Çalışmaları Tamamlandı

İç Denetim Birimimiz tarafından gerçekleştirilen “Taşınır Mal Süreçleri Denetimi”nde getirilen öneriler doğrultusunda İç Denetçimiz Sn. Namık Kemal ÖZEROĞLU’nun danışmanlığında oluşturulan “Taşınır Mal Yönergesi Hazırlık Komisyonu”Taşınır Mal Yönergesi” çalışmalarını tamamladı.

Malî Hizmetler Birimimiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının eşgüdümünde ve “Taşınır Mal Süreçleri Denetimi”nden geçen Harcama Birimlerinin taşınır kayıt yetkililerinin üyesi olduğu  “Taşınır Mal Yönergesi Hazırlık Komisyonu”nu çalışmalarına İç Denetçimiz Sn. Namık Kemal ÖZEROĞLU’nun danışmanlığında açılış toplantısı ile başlamış, COVID-19 salgınına karşı alınacak tedbirler kapsamında çevrimiçi gerçekleştirilen toplantılarda komisyonun ortak çalışması ile ortaya çıkan “Taşınır Mal Yönergesi Taslağı” tüm birimlerin görüşüne sunulmuştur. Birimlerden gelen görüşlerin değerlendirildiği kapanış toplantısı ile taslağa son hali verilmiştir.

Taşınır Mal Yönergesi Hazırlık Komisyonu”nu tarafından oluşturulan “Taşınır Mal Yönergesi Taslağı” üniversitemiz senatosunda görüşülmek üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından Genel Sekreterliğe gönderilmiştir.

  • Yayımlama Tarihi: 08 Eylül,2020
Görüntülenme Sayısı: 141