Denetim Açılış Toplantısı Telekonferans Yöntemiyle Gerçekleştirildi

İç Denetim Birimimizin "2020 Yılı İç Denetim Programı" kapsamında Genel Sekreterlikte "Evrak İşlemleri Süreci" denetimi başladı. Denetimin açılış toplantısı telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu kurumlarında alınacak tedbirler kapsamında oluşturulan ve Rektörlük Makamı tarafından onaylanan “İç Denetim Biriminin Esnek Çalışma Esas ve Usulleri”yle denetlenen birimler ile gerçekleştirilecek olan toplantıların telekonferans yöntemiyle yapılması kararı alınmıştır.

Genel Sekreterlik biriminin yetkili personelin katılımıyla gerçekleşen toplantıda personele iç denetimin niyeti açıkça anlatılarak masanın aynı tarafında oldukları vurgusu yapıldı. Taraflarca denetimden beklentiler üzerinde konuluşmasına müteakip toplantı tutanağı imzalanarak toplantı sonlandırıldı.

  • Yayımlama Tarihi: 04 Mayıs,2020
Görüntülenme Sayısı: 311