“RİSK YÖNETİMİ” Eğitimi Gerçekleştirildi

İç Denetçi Sn. Namık Kemal ÖZEROĞLU tarafından üniversitemiz yöneticilerine “RİSK YÖNETİMİ” konulu eğitim verildi.

5018 sayılı “Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu” gereğince tüm kamu kurumlarında uygulanma zorunluluğu getirilen “İÇ KONTROL” sistemini üniversitemizde oluşturma çalışmaları kapsamında üniversitemizin “İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu” üyelerine ve yakın zaman içerisinde teşkil edilen üniversitemizin “Risk Yönetimi Ekibi” üyelerine “RİSK YÖNETİMİ” konusunda birer eğitim verildi.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda 02 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilen öğleden önce ve sonra toplam iki saat süren eğitimde İç Denetçi Sn. Namık Kemal ÖZEROĞLU; “RİSK YÖNETİMİ”nin faydaları, risk çalışmasında görev alacakların görev ve sorumlulukları, risklerin tespit etme yöntemleri, nasıl değerlendirileceği, nasıl gözden geçirileceği, risklerin raporlanması konularında bilgilendirmelerde bulundu.

Katılımcıların sorularının cevaplanmasının ardından eğitim dokümanının ve eğitime dair değerlendirme anketinin katılımcılar ile paylaşılmasına müteakip toplantı sona erdi.

  • Yayımlama Tarihi: 02 Ekim,2019
Görüntülenme Sayısı: 641