İç Denetçimiz “GÜNCEL GELİŞMELER IŞIĞINDA KAMU İDARELERİNDE İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI”na Katıldı

İç Kontrol Enstitüsü Türkiye (ICI TURKEY)’nin 27-29 Nisan 2018 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirdiği “Güncel Gelişmeler Işığında Kamu İdarelerinde İç Kontrol ve Risk Yönetimi Eğitim Programına üniversitemizden İç Denetçimiz Sn. Namık Kemal ÖZEROĞLU katıldı.

Üç gün süren eğitimin birinci günü İç Kontrol Enstitüsü Türkiye’nin Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Dr. Bertan KAYA, 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” kapsamında tüm kamu kurumlarında kurulması zorunlu hale getirilen iç kontrolün tarihsel gelişiminden başlayarak kurumlara neler getirdiği, iç kontrolün ülkemizdeki “Kamu İç Kontrol Standartları”nın yakın zamanda gerçekleşecek olan güncellemeleri ile hangi yeniliklerin geleceğine dair bilgiler aktardı.

Eğitimin ikinci gününde İç Kontrol Enstitüsü Türkiye Başkan Yardımcısı Sn. İlknur TUNÇ, kamu kurumlarının risk yönetimine ilişkin kavramsal çerçeve ve stratejik ile operasyonel seviyede risk yönetimi tekniklerine dair (risk iştahı kavramı, risklerin tespiti, ölçülmesi, önceliklendirilmesi, risk haritalarının hazırlanması, kontrol faaliyetlerinin değerlendirilmesi, kalıntı risk seviyesinin ölçülmesi, risk eylem planlarının, acil eylem planlarının hazırlanması vb.) uygulama örnekleri verdi.

Eğitimin son günü Sn. Dr. Bertan KAYA’nın ülkemizdeki kamu kurumlarında uygulanan ISO 31000, 27001, 9001-2000 gibi standartları ile COSO İç Kontrol Çerçevesinin entegrasyonuna dair yol gösterici bilgileri içeren sunumundan sonra katılımcılara belgelerinin verilmesine müteakip toplu fotoğraf çekimi sonrası eğitim sona erdi.  

  • Yayımlama Tarihi: 30 Nisan,2018
Görüntülenme Sayısı: 563