I. Uluslararası Kamu İç Denetim Konferansı Gerçekleştirildi.

İç Denetçimiz Sn. Namık Kemal ÖZEROĞLU, 27 Şubat 2019 tarihinde Ankara’da Orman Genel Müdürlüğü’nün Konferans Salonunda gerçekleştirilen “Değişen Dünyada Dönüşen Denetim 4D” temalı “I. Uluslararası Kamu İç Denetim Konferansı”na katılmıştır.

İç Denetim Koordinasyon Kurulu’nun (İDKK), Kamu İç Denetçileri Derneği (KİDDER) ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) işbirliği ile düzenlediği, “DEĞİŞEN DÜNYADA DÖNÜŞEN DENETİM 4D” temalı “I. ULUSLARARASI KAMU İÇ DENETİM KONFERANSI”, Avrupa Komisyonu İç Denetim Genel Müdürü ve personeli, Sayıştay Başkanlığı, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, çeşitli kurumların üst yöneticileri, yabancı misyon temsilcileri, kamu kurumlarının Strateji Geliştirme Daire Başkanları, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen İç Denetçilerin katılımlarıyla, 27 Şubat 2019 tarihinde Ankara’da Orman Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir.

Ülkemizin farklı yerlerinden gelen 900 dolayında katılımcının iştirak ettiği Konferans; iç denetimin dünyada ve Türkiye’de gelişimini anlatan sinevizyon gösteriminin ardından Kamu İç Denetçileri Derneği Başkanı Sn. Bahadır TOPAL, Türkiye İç Denetim Enstitüsü Başkanı Sn. İbrahim Murat ÇAĞLAR, İç Denetim Koordinasyon Kurulu Başkanı Sn. İsmail İlhan HATİPOĞLU, Avrupa Komisyonu İç Denetim Genel Müdürü Sn. Manfred KRAFF ve Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Sn. Faruk KAYMAKCI tarafından yapılan açılış konuşmaları ile başlamış, katılımcıların ilgiyle dinledikleri sunumlarla devam etmiştir.

Açılış konuşmaları kapsamında, Kamu İç Denetçileri Derneği Başkanı Sn. Bahadır TOPAL, Türkiye İç Denetim Enstitüsü Başkanı Sn. İbrahim Murat ÇAĞLAR, İç Denetim Koordinasyon Kurulu Başkanı Sn. İsmail İlhan HATİPOĞLU, Türkiye’nin AB uyum yasaları ile birlikte sorumluluklarını yerine getirdiğini, AB uyum düzenlemelerinden iç denetim ve iç kontrolün 32. faslın bir gereği olarak ülkemizde 2003 yılında çıkarılan 5018 sayılı Kanunla birlikte hayata geçtiğini, Kanunun 2006 yılındaki yürürlük maddeleri ile birlikte iç denetimin kamu idarelerinde yerini aldığını, Türkiye genelinde 227 kamu idaresinde 900’e yakın iç denetçinin görev yaptığını, İç Denetimin Asya, Avrupa, Afrika, Amerika, Avustralya yani dünyanın her yerinde aynı mesleki dili kullanan, bölgesel ve ülkesel bazda kültürel bir değişikliğe yol açmaksızın aynı çıktılara ulaşılan sistemli, yol gösterici ve çözüm odaklı bir denetim sistemi olduğu ve 1941 yılından bugüne kadar bütün dünyada benimsenen ve gün geçtikçe gelişen yeni sistemlere anında adapte olan, “Koruyucu Hekimlik” gibi idarelere bilgi veren bir yapı olduğunu, uluslararası standartların bu mesleği yapan herkesi kapsadığını, ancak ülkelerin veya bölgelerin kültürel ihtiyaçlarına göre yine çerçeve standartlarla uyumlu kendi ihtiyaçlarına göre de bu standartları geliştirdiğini belirtmişler ve örnek olarak Türkiye’nin 2009 yılında Kamu İç Denetim ve Kamu İç Kontrol Standartlarını hayata geçirdiğini ifade etmişlerdir.

Konferansın açılışında konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanlığı Başkanı Sn. Faruk KAYMAKCI, Türkiye’nin Avrupa Birliğine üyelik müzakerelerinde önemli bir unsurun dünya genelinde kabul gören standartlarla faaliyet gösteren meslek grupları olduğunu dile getirmiş ve Türkiye’de kamu kurumlarında dünya standartlarında denetim yapan profesyonellerin olduğunun tüm dünyaya bu Konferansla duyurulduğunu vurgulamıştır.

İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Daire Başkanı Sn. Mehmet BÜLBÜL’ün “İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Fonksiyonu; dün, bugün, yarın” konulu sunumunun ve E&Y Türkiye Denetçileri Sn. Emre BEŞLİ’nin “Kamu Sektörü İç Denetim Anketi Sonuçları” hakkındaki sunumlarının sonrasında, öğleden önceki ilk oturumda konuşan Avrupa Komisyonu İç Denetim Genel Müdürü Sn. Manfred KRAFF; İç Denetimin yönetimin gözü kulağı olduğunu, Avrupa Komisyonu bünyesinde görev yapan tüm Genel Müdürlüklerin İç Denetçilerce denetlendiğini ve Avrupa Komisyonu Başkanına işlerin sağlıklı yürüyüp yürümediği veya faaliyetlerde daha etkin yapılabilecek önerilerle raporlama yaptığını belirtmek suretiyle iç denetimin Dünyada ve Avrupa’daki gelişiminden ve iç denetimin evrensel dili ile birlikte Türkiye’nin de bu dili konuşuyor olmasının öneminden ayrıca Türkiye’nin iç denetim ve iç kontrol alanındaki iyi uygulamalarından duyduğu memnuniyetten bahsetmiştir.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. Dr. Mehmet BARCA‘nın moderatörlüğünde  Avrupa Komisyonu İç Denetim Genel Müdürü Sn. Manfred KRAFF, T.C. Sayıştay Başkanlığı Denetim Destek Grup Başkanı Sn. Onur DERİCİ, İç Denetim Koordinasyon Kurulu Başkanı Sn. İsmail İlhan HATİPOĞLU ve Kamu Gözetim Kurumu Başkan Yardımcısı Sn. Derviş ALTINOK  katıldığı “İç ve Dış Denetimin Kamuda Oluşturacağı Katma Değer” isimli bir oturum düzenlemiştir.

Öğleden sonraki bölümün ilk konuşmacısı olarak Filipinler’den telekonferansla programa katılan Asya Kalkınma Bankası İç Denetim Genel Müdürü Sn. Dr. Hock-Chye ONG’un,  Türkiye’de iç denetim alanındaki gelişmeleri ilgiyle takip ettiklerini ifade etmesi ve bu alandaki çalışmalarda işbirliği ile gelişmelere destek mesajları dikkat çekmiştir.

Konferansın ilerleyen kısımlarında, Tarım ve Orman Bakanlığı İç Denetim Başkanı Sn. Rasim SARIKAYA tarafından sunulan ve ilgili Başkanlıkta halen uygulanmakta olan, yapay zeka kullanılarak geliştirilmiş Sürekli Denetim yazılımı (ve E-Denetçi uygulaması) yoğun ilgi görürken, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Denetim ve Risk Yönetimi Merkezi Direktörü Sn. Dr. Öğr. Üyesi Halis KIRAL’ın denetim ve risk yönetimine ilişkin akademik çalışmalar sunumu, TURKCELL İç Denetim Direktörü Sn. Mehmet Halil ÖZSÜER’in modern bilişim teknikleri kullanılarak Turkcell’de yapılan iç denetim faaliyetleri sunumu, İzmir Büyükşehir Belediyesi İç Denetçilerinin kurumlarında uyguladıkları ve Filipinler’de en iyi iç denetim sunumları arasına giren bilgi teknolojileri temelli denetim ve izleme faaliyeti iyi uygulama örneğinin İç Denetçi Sn. Ebru ÇAKMAK tarafından sunumu, Türkiye’de iç denetimin geldiği düzeyi de ortaya koyması, birbirini tamamlar nitelikteki temaları ve katılımcılar için son derece ufuk açıcı olmaları yönüyle ilgiyle takip edilmiştir.

Konferansın 2. oturumu ise SGK Başkanı Sn.  Dr. Mehmet Selim BAĞLI’nın moderatörlüğünde PTT Genel Müdürü Sn. Kenan BOZGEYİK ve Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Sn. Prof. Dr. Musa YILDIZ’ın katılımlarıyla gerçekleşmiştir. Bu oturumda, üst yöneticilerin denetimden beklentileri üzerinde durulmuş ve özetle; iç denetim mekanizmasının hataları önleyici özelliği ile riskler gerçekleşmeden, testi kırılmadan kendilerini uyarmalarının kurumsal amaçlara ulaşma açısından değerli olduğu ifade edilmiştir. Oturumun ilerleyen aşamalarında KİDDER Başkanı Sn. Bahadır TOPAL ve Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Sn. Prof. Dr. Musa YILDIZ bir süredir üzerinde çalışılan Asya’dan Balkanlara kadar ki coğrafyayı kapsayan Avrasya Yönetim Merkezi Kurulması, Bölgesel Yönetim ve Denetim Standartlarının oluşturulması projesinden söz etmişlerdir.

Denetim ve Yönetimde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü” başlıklı son oturumda ise TİDE Başkanı Sn. İbrahim Murat ÇAĞLAR, DENETDE Başkanı Sn. Alper ORKUN ve ISACA Ankara Bölüm Başkan Yardımcısı Sn. Volkan EVRİN ile KİDDER Başkanı Sn. Bahadır TOPAL konuyla ilgili görüşlerini ifade etmişler ve Türkiye için birlikte çalışma ve işbirliği konusunda ortak düşüncelerini ortaya koymuşlardır.

 Günün ilerleyen saatlerine kadar ilgiyle takip edilen ve ülkemiz kamu yönetimi için yeni bir merhalenin başlangıcı olması beklenen konferans, toplam 7 sunum ve 3 oturumun ardından, KİDDER Yönetim Kurulu üyeleri, İDKK Başkanı Sn. İsmail İlhan HATİPOĞLU ve TİDE Başkanı Sn. İbrahim Murat ÇAĞLAR’ın değerlendirmeleri ve toplu fotoğraf çekimiyle sonlanmıştır.

  • Yayımlama Tarihi: 28 Şubat,2019
Görüntülenme Sayısı: 1404