İç Denetçimizin Davet Edildiği KALİTE KOMİSYONU Toplantısı Gerçekleştirildi

Üniversitemizin Kalite Komisyonunun senato salonunda gerçekleştirilen toplantısına İç Denetçimiz Sn. Namık Kemal ÖZEROĞLU da katıldı.

Mevzuat gereği Rektörümüz Sn. Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA’nın yokluğunda Kalite Komisyonu toplantısına başkanlık eden Rektör Yardımcımız Sn. Prof. Dr. Şükrü İsmail İPEK, bazı hususlarda görüşlerinden istifade etmek için toplantıya davet etmesi üzerine komisyon üyesi olmayan İç Denetçimiz Kalite Komisyonunun toplantısına iştirak etmiştir. Komisyonun gündem maddelerine ilişkin komisyon üyelerinin görüşlerini ifade etmeleri sonrası söz alan İç Denetçimiz aşağıda ifade edilen konularında yer aldığı düşüncelerini komisyon üyeleri paylaşmıştır.

-23.07.2015 tarihli ve 29423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği”nin 7 inci maddesinin 3. fıkrası gereği üniversitelerde oluşturulması gereken Kalite Komisyonlarının her fakülteden, enstitüden, yüksekokuldan, meslek yüksekokulundan en az bir akademik personelden, Genel Sekreter, Strateji Geliştirme Daire Başkanı ve Öğrenci Temsilcisinden müteşekkil olması hasebiyle komisyonda eksik olan fakülte ve enstitülerden birer üyenin komisyona dahil edilmesi gerektiği,

-Aynı zamanda “Iğdır Üniversitesi Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi”nin 7 inci maddesinin 2. fıkrası kapsamında komisyon üyesi olan fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu temsilcilerinin başkanlıklarında her bölümden en bir akademik personelin katılacağı “…….Fakültesi Kalite Çalışma Grubu”, “…..Meslek Yüksekokulu Kalite Çalışma Grubu” gibi çalışma gruplarının oluşturulmasının Kalite Komisyonunun işlerini kolaylaştıracağı,

-Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun 28.03.2018 ve 04.04.2018 tarihlerinde Ankara’da üniversitelerin Kalite Komisyonlarının yetkilileri ile yapmış oldukları toplantılarda üniversitelerin hazırlayacağı “2017 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR)” ile ilgili Komisyonlardan olan beklentilerini ve 2018 yılı iç ve dış değerlendirme takvimi ile ilgili bilgileri İç Denetçimizin paylaşmasına müteakip toplu fotoğraf çekimi ile toplantı sona erdi.

Toplantıdan sonra Rektör Yardımcımız Sn. Prof. Dr. Şükrü İsmail İPEK ve Kalite Komisyonu üyesi Sn. Dr. Öğr. Üyesi M. Kazım KARA, İç Denetim Birimimizi ziyaret ederek, Kalite Komisyonu toplantısındaki katkılarından dolayı İç Denetçimiz Sn. Namık Kemal ÖZEROĞLU’na teşekkürlerini ilettiler.

  • Yayımlama Tarihi: 10 Nisan,2018
Görüntülenme Sayısı: 498