Dosya Başlığı Yüklenen Tarih Dosya uzantısı
DANIŞMANLIĞIMIZDA HAZIRLANAN
Iğdır Üniversitesi Taşınır Mal Yönergesi Yeni 04.01.2021 .pdf
İÇ DENETİM MEVZUATI
Iğdır Üniversitesi İç Denetim Yönergesi 01.06.2018 .pdf
BİRİNCİ DÜZEY MEVZUAT
5018 Sayılı Kanununun İlgili Maddeleri 26.11.2019
İKİNCİ DÜZEY MEVZUAT
İç Denetçi Kadro Tahsisine Yönelik Bakanlar Kurulu Kararnamesi 26.11.2019
İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 26.11.2019
Kamu İç Denetçi Sertifikasının Derecelendirilmesine İlişkin Esas ve Usuller 26.11.2019
İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 26.11.2019 .pdf
İç Denetçi Adayları Belirleme Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği 26.11.2019
ÜÇÜNCÜ DÜZEY MEVZUAT
Kamu İç Denetim Genel Tebliği 26.11.2019
Kamu İç Denetim Rehberi 26.11.2019
Kamu İç Denetçi Meslek Ahlak KurallarıKamu İç Denetim Standartları Kamu İç Denetçi Meslek Ahlak KurallarıKamu İç Denetim Standartları 26.11.2019 .pdf