İç Denetim Nedir?

İç denetim: Bir kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olmak üzere, o kurumun risk yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerini değerlendirerek, bu süreçleri iyileştirmek ve geliştirmek amaçlı yapılan denetim ve danışmanlık faaliyetidir.

İç Denetim ileriye dönük muhtemel riskleri görüp bu risklerin ortaya çıkmaması için yapıcı öneriler getirmesi teftişten en büyük farkı oluşturmaktadır.  İç Denetçileri benzetmek gerekir ise bir kurumun "Koruyucu Hekimlikleri"dir. Teftiş yaşanan olayların müsebbini bulmak için daha çok çalışma yürüttüğü için müfettişler daha çok "Adli Tıp Doktorları"na benzetilebilir.

Çağdaş iç denetim anlayışına “risk esaslı (odaklı) iç denetim” denilmektedir.

Ülkemizde Kamu sektöründe 5018 sayılı "Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu" ile İç Denetim Birimleri oluşturma zorunluluğu getirilmiştir.

Çağdaş iç denetim anlayışı, klasik iç denetimden farklıdır. Klasik iç denetim (mali kontrol, teftiş, vs.) geçmişe dönük olarak yapılan iş, işlem, kayıt ve belgelerin mevzuata, düzenlemelere, standartlara uygunluğuna bakar.